Stránky

Leden 2019
P Ú S Č P S N
« Kvě    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TÁBOR

Mostecká 1912, 390 41 Tábor, tel. , fax: 381 252 514, e-mail: Info@szs.tabor.indos.cz, www.szs-tabor.cz
V roce 1937 rozhodla městská rada se starostou V. Soumarem o výstavbě nové budovy na Maredově vrchu pro potřeby rozsáhlé humanitární a dobročinné činnosti v Táboře, kde se aktivně účastnil spolek “ZORA”.
12. března  1939 byla budova slavnostně otevřena.Budova byla vystavena podle návrhu architekta Tomáše Krcha. Při slavnostním otevření byl přítomen přednosta ministerstva školství a národní osvěty dr. Zdeněk Zitko, který zastupoval ministra školství JUDr. Jana Kaprase, vrchní odborný rada František Bous za ministerstvo školství, okresní hejtman dr. František Macháček aj. Proslov pronesl bývalý starosta  města V. Soumar a poté se ujal slova odborný přednosta dr. Zdeněk Zitko. Oba jmenovaní poděkovali za to, že město Tábor jako jedno z prvních českých měst odevzdává dívčí generaci novou krásnou budovu pro školu praktického života - odbornou školu pro ženská povolání.
Škola byla podřízena přímo ministerstvu školství a národní osvěty. Vyučování bylo zahájeno v pondělí 13. března 1939.
Ředitelkou školy je Mgr. Jana Jandáčková, 381 [...]

Dům dětí a mládeže v Táboře a Veselí nad Lužnicí

Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností.
Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor

Mgr. Josef MUSIL, ředitel, telefon: 381 202 821, fax: 381 202 823, (+420) 602431955 e-mail: reditel(a)ddmtabor.cz
Stanislav KAFKA ZSO, vedoucí odd. techniky, telefon: 381 202 822, (+420) 725384523 e-mail: technika(a)ddmtabor.cz
Dana DUDOVÁ, vedoucí odd. společenských věd, telefon: 381 202 824, e-mail: spv(a)ddmtabor.cz
Mgr. Monika ZÍKOVÁ, vedoucí odd. estetiky, telefon: 381 202 825, e-mail: estetika(a)ddmtabor.cz
František ROTHBAUER, vedoucí odd. tělesné výchovy a sportu, telefon: 381 202 827, e-mail: telovychova(a)ddmtabor.cz
Milena PAVLOSKOVÁ, účetní, telefon: 381 202 828, e-mail: ucetni(a)ddmtabor.cz
Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí, pobočka Veselí nad Lužnicí
Blatské sídliště 570, 391 81 Veselí nad lužnicí

www.ddmtabor.cz/veseli, telefon: 381 581 191, e-mail: ddmveseli(a)dmtabor.cz
Ing. Stanislava JÍROVCOVÁ,  ped. pracovník, MARTINŮ Lenka, ped. pracovník
Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.
Charakteristika zařízení
Organizace vykonává činnost domu dětí [...]

Město Tábor

Tábor je jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek i přírodních krás. Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi – zejména Janem Žižkou z Trocnova, spoluzakladatelem husitského Tábora.
Na místě dávného osídlení byl ve 13. století vybudován hrad a město Hradiště. Strategické polohy města využili zradikalizovaní husité – stoupenci učení velkého reformátora katolické církve mistra Jana Husa, kteří převedli zbytek obyvatel z nedalekého Sezimova Ústí na místo bývalého Hradiště. Založili zde roku 1420 vojenské město, odkud pod vedením táborských hejtmanů vedli své vítězné výpravy.
Tábor vznikl na mimořádně výhodném místě – z jihu jej obtéká řeka Lužnice, do níž se hlubokým údolím vlévá Tismenický potok. Vodní toky spolu se skalnatými srázy a vybudovaným opevněním vytvořily proslulou nedobytnost husitského Tábora. Po porážce radikálních husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru Táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor povýšen na královské město.
Během staletí prošlo město mnoha stavebními proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. [...]

Město Planá nad Lužnicí

První písemná historická zmínka je patrně v dopise biskupa Tobiáše z Bechyně z l. 1288- 9. V té době byla Planá součástí pražského biskupství. Ovšem již na přelomu století 13. a 14. patřila k panství Vítkovců z nedalekého Ústí. Jan z Ústí byl horlivým přívržencem Mistra Jana Husa (pobyt Husa na Kozím Hrádku). Po nástupu katolicky orientovaného Oldřicha je však město husity vypáleno, a tak i Planá se stává državou nově založeného husitského Tábora. Součástí táborského panství je pak Planá nepřetržitě 127 let až do r. 1547.
V pol. 16. stol. potrestal císař Ferdinand odbojná česká města a rozprodal jejich majetek. To se týkalo i Tábora, a tak Planou kupuje Vilém z Rožmberka. Ten zde r. 1553 nechal zbudovat dřevěný most přes Lužnici. Roku 1565 panství přebírá Petr Vok. Na jeho žádost udělil císař Rudolf II. Plané právo vybírat mýtné a clo na hlavní cestě. Pro velké dluhy Petra Voka je však obec znovu podstoupena Táboru.
Během třicetileté války byla obec velmi [...]

Město Chýnov

Město Chýnov má v současné době pět místních částí, a to Chýnov, Záhostice, Kloužovice, Velmovice a Dobronice u Chýnova. Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2012 je 2377.
Podle čísel popisných je v Chýnově 546, v Záhosticích 62, v Kloužovicích 73, ve Velmovicích 30 a v Dobronicích 72 domů. Kromě čísel popisných je v Chýnově a jeho částech několik desítech čísel evidenčních.
Občanská vybavenost v oblasti obchodní sítě je zejména přímo v Chýnově na velmi dobré úrovni a vzhledem k tomu, že vzdálenost z ostatních místních částí není velká, jejich obyvatelé chodí nebo jezdí na nákupy do Chýnova. V Dobronicích je navíc obchod se smíšeným zbožím, kde si mohou občané také nakoupit. V Chýnově jsou  i velkoprodejny stavebnin, hutního a nerezového materiálu a zemědělských potřeb.
Z institucí, které slouží občanům a nacházejí se na území města, je mateřská škola, základní škola, zdravotní středisko a lékárna, služebna Policie ČR, městský úřad s matrikou a stavebním úřadem, městská knihovna, Česká pošta, Domov seniorů, turistická noclehárna a sbor dobrovolných hasičů. V oblasti [...]

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Kontakt: Jiří Riki Řeháček, místopředseda ANNO JCK, +420 728 511 557, jrehacek1@gmail.com nebo rehacek.tabor@email.cz
Přestože Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO) vznikla teprve v únoru 2010, její historie sahá až do roku 1989, kdy byl u nás obnoven nezávislý nestátní (nevládní) neziskový sektor. Řetězec šesti celostátních všeoborových konferencí NNO a jejich stálých komisí (které později nahradila RANO – Rada neziskových organizací v ČR) vedl až k založení Asociace NNO ČR, následně pak v krajích.
ANNO je zájmovým sdružením právnických osob, byla založena v roce 2010 jako výsledek dlouhého procesu vytváření spolupráce neziskového sektoru, započatého koncem 90. let.
Po několika letech diskusí o tom, zda se nestátní neziskové organizace (NNO) i u nás mají sdružit do celostátní korporace, vznikla Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Podnět k jejímu založení vzešel v roce 2000 z Rady neziskových organizací v ČR (RANO) ustavené na základě usnesení V. celostátní konference NNO (1997 v Praze). Na jaře 2003 přípravný výbor ANNO ČR, vyzval neziskové organizace v České republice, aby se staly zakládajícími členy této asociace.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR

Kontakt: INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR o.s. Farského 887, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 252 416, e-mail: info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz , www.facebook.com/group.php?gid=213374868048
Informační centrum pro mládež Tábor zahájilo svou činnost dne 1.února 1999. Poskytuje bezplatně informačně poradenské služby v základních oblastech stanovených AICM ČR dětem a mládeži i nejširší veřejnosti v regionu.
Cílem činnosti Informačního centra pro mládež je umožnit mladým lidem v souladu s Evropskou chartou informací pro mládež přístup k nezávislým informacím na specializovaných pracovištích, učit je pracovat s informacemi samostatně a tvořivě s využitím všech dostupných technologií.
Základní nabídku tvoří soubory informací (mezinárodní, celostátní a regionální informace) v tiskové I elektronické podobě. Soubory jsou vytvářeny v souladu s celospolečenskými zájmy a na základě potřeb a požadavků návštěvníků Informačního centra pro mládež.
Informace jsou získávány zpravidla z materiálů škol, poskytovatelů různých služeb pro mladé lidi, z internetu, médií, knih a dalších zdrojů.
DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
Informace jsou zpracované na tiskových a elektronických médiích dle jednotlivých oblastí základní nabídky. Informační soubory jsou doplněny různými publikacemi, časopisy a studijními materiály — k [...]

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND A HNUTÍ BŘEZOVÝ LÍSTEK ČESKÉ REPUBLIKY

Kontakt: JIŘÍ RIKI ŘEHÁČEK - BÍLÝ RIKI(8), Tábor, e-mail: rehacek@centrum.cz, http://www.brezovylistek.cz/
Galénův nadační fond vznikl 26. února 2003 a je nástupnickou právnickou osobou po Galénově nadaci, kterou se nepodařilo přeregistrovat podle nového nadačního zákona. Jeho zakladateli jsou Jan Šimáně - Galén a Miloslav Fuček.
Účelem nadačního fondu je podpora zakládání a rozvoje malých, středních a velkých komunit dětí a mládeže, zástupců starší generace včetně jedinců oslabených a jejich úspěšné integrace jedinci i komunitami zdravými Galénův nadační fond podporuje hnutí Březový lístek.
Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a “volným” hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích Náš táborský region má přes sto nosiletů (několik je už z 60. až 80. let - jeho propagace byla na indexu stejně jako Junák a další organizace a hnutí…) malého odznáčku, kterému říkáme Březový lístek. Na ocenění [...]