Stránky

Říjen 2018
P Ú S Č P S N
« Kvě    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Základní umělecká škola Sezimovo Ústí - MUSIC STARS BAND

Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648,
Tel./fax: 381275383,         e-mail: zussu@volny.cz, www stránky:  www.zus-sezimovo-usti.cz, kontaktní osoba: Ivana Zelenková (607 747 561)
Hlavní náplní a cílem je rozvíjet hudebnost a nadání žáků při hře na hudební nástroj.
Připravuje žáky nejen ke studiu na vyšších školách s hudebním zaměřením, ale vychovává z nich muzikanty-amatéry a především kultivuje jejich osobnost.
Škola je vybavena poměrně velkým počtem nástrojů a může je žákům za úplatu půjčovat. Disponuje také interaktivní tabulí v učebně hudební nauky.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÁBOR

Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346,
Zřizovatel: Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Hlavní účel a předmět činnosti
Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,
popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími
institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.
Charakteristika zařízení
Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže je zřizován ze zákona č.76/1978 Sb. a ve znění pozdějších předpisů a jeho zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích a to podle zákona č.157/2000 Sb. Rozsah, působnost, zaměření a obsah činnosti vychází z Vyhlášky MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. V praxi je uplatňován Zákon č.563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících, v DDM je to pedagog volného času, Nařízení vlády č.75/3005 Sb. o rozsahu přímé výchovné práce a [...]

VEBR-SPORT

Vebr-sport, Adresa: Ústrašická 287, Planá nad Lužnicí, Tel./fax: 721720643, e-mail: vesports@gmail.com, vebr-sport.xf.cz, www.facebook.com/vebrsport, kontaktní osoba: Ing. Jiří Vébr

Realizujeme sportovních akce
Máte možnost využít naše zkušenosti při pořádání sportovních akcí. (Školy, organizace, kluby atd.)
Jsme připraveni zrealizovat pro Vás sportovní akce dle vašich požadavků. Pořádáme sportovní akce pro menší kolektivy a také akce s větším počtem účastníků. Stačí nás kontaktovat a Váš návrh a požadavek můžeme společně realizovat.
Pronájímáme systém SportIdent
Poskytujeme pro různé sportovní akce časomíru a vyhodnocovací systém SportIdent, využitelný pro různé druhy sportů, kde je potřeba prokázat průchod určitým kontrolním stanovištěm. Výhody systému spočívají v dostupnosti mezičasů pro všechny závodníky, v automatické kontrole kódů z kontrolních stanovišť a v kontrole průchodu kontrolních stanovišť ve správném pořadí. Systém poskytuje rychlé výsledky s mezičasy dostupné pro každého závodníka ihned po dokončení závodu.
Zajišťujeme fyzické a kondiční tréninky dětí a mládeže
Vedeme tréninky ve sportovních oddílech. Vedeme tréninky v tréninkové skupině vebr-sport. Zaměření tréninkové skupiny je na orientační sporty, atletiku-běhy a kondici. Tréninková skupina je [...]

Sportovní Klub Tenisu Planá nad Lužnicí

http://www.sktplana.estranky.cz/clanky/Historie.html
http://www.sktplana.cz/

Tenisový areál SKT Planá nad Lužnicí se nachází na velmi pěkném místě lemovaném řekou Lužnicí a je koncepčně zařazen do sportovního areálu, neboť se v jeho blízkosti také nachází sauna, posilovna a fotbalové hřiště. Členové a ostatní návštěvníci klubu mají na hraní k dispozici čtyři antukové kurty, o které se pečlivě stará správce areálu, tak aby byly vždy dobře připraveny na hru. Tenisový oddíl má pro zájemce, ať se jedná o členy či nečleny, zavedený systém rezervace kurtů. Kurty je možné rezervovat pouze v den hraní, a to buď osobně zavěšením rezervační známky nebo telefonicky u správce areálu (tel. 773 539 896). Cena za pronájem tenisového kurtu je 160 Kč / hodina a za pronájem nohejbalového kurtu 200 Kč / hodina. Provozní doba areálu začíná v dubnu a končí v září. Otevírací dobu v jednotlivých měsících můžete vidět v tabulce níže. V klubovně je v provozu také malý bufet, ve kterém si zájemci mohou koupit občerstvení. Tenisové míče Wilson US Open si můžete zakoupit u správce areálu za [...]

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Planá nad Lužnicí

http://hasici-plananl.cz/
Kontakty
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Planá nad Lužnicí
Zákostelní 720
391 11 Planá nad Lužnicí
Městský úřad - tel. 381 291 168
E-mail: hasiciplana@seznam.cz
Velitel jednotky Jiří Seidl - tel. 605 920 954
Zástupce velitele Rudolf Lapín - tel. 731 677 203
Strojník Jiří Broukal - tel. 728 221 803
Technik Jiří Plecer - tel. 724 512 586
Webmaster Ladislav Havlíček - tel. 721 174 049

HISTORIE SBORU
Sbor dobrovolných hasičů patří mezi nejvýznamnější a nejstarší spolek v Plané nad Lužnicí, byl založen na ustanovující valné hromadě 28. října 1877. Podnět k jeho vzniku dal řídící učitel Alois Wiedemann, který se touto myšlenkou již dlouho předtím zabýval. Po dohodě s tehdejším starostou Vojtěchem Hejným byla mezi občany Plané zveřejněna výzva, k níž se měli vyjádřit všichni, kteří by měli o tento spolek zájem. Okamžitě se přihlásilo 30 lidí, kteří se chtěli do této práce zapojit a 24 občanů, kteří byli ochotni finančně na spolek přispívat.
Ve svých začátcích sbor vlastnil dřevěnou stříkačku, 30m hadic, 24 košů na vodu, dva střešní žebříky a [...]

Mladí hasiči – Zhoř u Tábora

http://mh-zhor.bluefile.cz/
Kontakt:
Drahomíra Benešová, Zhoř u Tábora 11, telefon: +420 606 268756, email: Benesovi@atlas.cz
Jana Slunečková, Zhoř u Tábora 5, telefon: +420 728 445903, email: Sluneckova.Janca@seznam.cz
Historie
Obec Zhoř u Tábora leží asi 15 km jihozápadně od města Tábor na jihu čech.
Sbor dobrovolných hasičů zde slaví v letošním roce již 102let(1910).
Kolektiv mladých hasičů pod tímto sborem působí již 28let a jsme jediní v
okrese tábor, kteří za trvání hry plamen zvítězily letos již po 15 a postoupily do krajského kola.
Pravidelně se zúčastňujeme nejen hry Plamen, ale i pohárových soutěží v našem okolí.
V současné době má náš kolektiv jedno družstvo starších i mladších a jedno družstvo přípravky.
Náš oddíl vznikl 2. dubna 1982 a od začátku jsme soutěžili v kategorii starších i mladších žáků.
V té době byla velká konkurence, na okrese Tábor závodilo více než 40 družstev mladých hasičů.
První vedoucí MH ve Zhoři byly Drahomíra Machová a Jaroslava Matějčková. Paní Drahomíra Benešová
(bývalá Machová) vydržela po všechny roky a vede náš oddíl i v současné době. Za celou dobu [...]

SK Viktoria Tábor

http://www.taborcz.eu/sk-viktoria-tabor/os-1447
http://www.youtube.com/watch?v=cbMRx4NmMr0

Klub provozuje aerobic, cvičení rodiče a děti, míčové hry, basketbal, plavání.
Harantova 1414, Tábor
Kategorie dětí do 15 let a mládež do 19 let - rekreačně
Kategorie dospělých - basketbal - okres, kraj

Vedoucí – Lenka Čápová – 603 899 410
Telefon: mobilní: +420 605 247 370
SK Viktoria spolupracuje s městem Planá nad Lužnicí při akcích pro děti – viz BAMBI, a dále například formou předtančení na plesech…

Taneční kroužek Lužničánek z Plané nad Lužnicí

http://www.plananl.cz/volny-cas-a-turistika/zajmove-organizace/tanecni-krouzek-luznicanek/
Lužničánek – taneční kroužek, ve kterém se děti naučí základy tance v choreografickém provedení, to vše prostřednictvím dětských písniček a tanečních her pro děti od 4 let. Lužničánek se schází pravidelně - každý pátek od 16.30 hodin - v klubovně DPS Baobab v Plané nad Lužnicí.
V Lužničánku se děti seznámí nejen se základy tance, ale i s lidovými zvyky folkloristikou apod.
Lužničánek spolupracuje s Městem Planá nad Lužnicí při nejrůznějších slavnostech, oslavách Dne Matek, nasvícení města, vánočních besídkách a podobně.
Kontakt – Ing. Vlaďka Březinová – tel 724726056.

Mateřské centrum Kopretina Planá nad Lužnicí

- http://www.plananl.cz/volny-cas-a-turistika/zajmove-organizace/materske-centrum/
Mateřské centrum je dobrovolné „sdružení“, kde se scházejí maminky, aby si popovídaly, vyměnily zkušenosti, třeba našly nové kamarádky nebo se i něco nového přiučily a dostaly se tak alespoň na chvilku z každodenního kolotoče mateřské „dovolené“. Naše děti si tak mohou pohrát s novými hračkami, v předškolkovském věku se učí poznávat hru s ostatními dětmi stejného věku a alespoň trochu se tím připravit na pobyt ve školce. Naše MC není zapsáno v síti mateřských center. Nemáme své vlastní prostory a nesháníme si sponzory. Naším jediným sponzorem, kterému jsme tímto velmi vděčné, je Město Planá nad Lužnicí. Náklady přesahující dar od města si hradíme sami. Maminky si setkávání a různé akce pořádají samy a to zcela bezúplatně, tzn. zcela zdarma. Do chodu centra a pořádání akcí se tak může zapojit každá maminka. Naše setkávání není zpoplatněno, není podmíněno účastí. Je tedy jen na samotné mamince, zda má čas a chuť zrovna to které úterý centrum navštívit.
Rády bychom viděly naše [...]

Orientační běh - SK Kotnov Tábor

Sídlo: Ústrašická 287, Planá nad Lužnicí, http://kta.wz.cz/
Předseda: Ing. Jiří VÉBR

tajemník: Alena Zemanová
hospodář: Ing. Helena Hudečková

Sportovní klub sdružující  děti, mládež a občany se zájmem o sport ve sportovních odvětvích:  „orientační běh - orienteering“ a „atletika“.
Zaměřuje se na činnost s dětmi a mládeží s cílem nabídnout této skupině obyvatel další možnost pro aktivní trávení volného času.
Napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. svojí organizační činností.

Mezi hlavní činnosti SK Kotnov Tábor patří:

Rozšiřování nabídky sportovního vyžití pro děti, mládež a dospělé v rámci celého kraje.
Vykonávání trenérské činnosti u dětí a mládeže v rámci licencí trenérů SK Kotnov Tábor.
Vykonávání činnosti rozhodčích na sportovních akcích v rámci licencí rozhodčích u SK Kotnov Tábor.
Vytváření podmínek pro vznik nových lokalit  a prozatímních sportovišť využitelných pro sport v rámci kraje.
Reprezentace města, okresu a kraje na sportovních soutěžích ve sportovních odvětvích  „orientační běh – orienteering“ a „atletika“.
Navazování spolupráce se sportovními kroužky atletiky v rámci okresu.

ABC orientačního běhu

• ABC OB
ABC orientačního běhu je stručné seznámení se základními pojmy tohoto sportu. Nic ovšem nenahradí osobní zkušenost a tak náležitě [...]