Stránky

Leden 2013
P Ú S Č P S N
    Úno »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

TÁBORSKÁ GARDA při Domu dětí a mládeže Tábor - ŠERMÍŘSKÝ SPOLEK TÁBOR - TÁBORŠTÍ KUPCI

HDS Táborští kupci, Bukurešťská 2795, 390 05 Tábor, tel.: 723 291 867 , 605 718 425,
e-mail:standa.kafka@centrum.cz, www.taborstikupci.cz

Historicky - divadelní soubor pro děti a mládež od 12 -18 let . Skupina byla založena v roce 1999. U zrodu bylo pět mladých lidí, kteří byli (a snad ještě jsou) zapáleni do historického šermu a české historie vůbec. V této době se kluci věnovali pouze šermování a jezdili na rekonstrukce historických bitev. Postupem času se rozšiřoval nejen zájem nových členů, ale i okruh působnosti. Díky Domu dětí a mládeže v Táboře funguje od roku 2002 dětská odnož - zájmový útvar Klub Robina Hooda, pod vedením našich členů. Tento humorně pojmenovaný “kroužek” ale sklidil velký úspěch a zájem je o něj stále větší. Proto se z něj v roce 2006 stala Táborská Garda, která je schopna samostatného vystupování na různých akcích.

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Planá nad Lužnicí

Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko 307.09 Planá nad Lužnicí

statutární zástupce: Jaroslav Janovský
adresa: Údolní 586, Planá nad Lužnicí

www.skautplana.unas.cz
vedoucí oddílů:
dívčí Kateřina Dvořáková (Bláhová)
chlapecký
vodní Miroslav Dvořák
suchozemský Petr Hulla
schůzky oddílů:
dívčí pátek 15:30 hod.
chlapecký středa 16:15 hod.

Dívčí kmen - Gayascuta
Dívčí kmen přijímá do svého oddílu dívky přibližně od 7 let, které se stávají po splnění nováčkovské zkoušky světluškami.

Starší členky pak kolem 11 - 12 roku skládají skautský slib a stanou se tak skautkami. A jak tento oddíl funguje?
V čele stojí vedoucí, která splnila vůdcovskou zkoušku a společně s ní zde působí i starší skautky - roverky, podílející se na fungování celého oddílu.
Děvčata se scházejí každý pátek v 16 hodin ve skautské klubovně za řekou. Obsahem schůzek jsou různé hry, rukodělné práce i učení se novým věcem.
Zpravidla jednou za měsíc se koná větší akce, kterou může být víkendová výprava, jednodenní výlet či jen přespání v klubovně. O prázdninách jezdí společně s chlapci na Šumavu, kde podle počasí vyrážejí na lyže nebo pěší výlety.
Zakončením celého roku je skautský tábor, [...]

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR

Žižkovo náměstí čp.11, 390 01 Tábor, tel. 381 486 250, 381 253 008, 602 113 593
petr.svoboda@mutabor.cz , www.mp.tabor.cz
Městská policie zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na území města ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii
*dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
*přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
*dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
*odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky
*upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
*ukládá v blokovém řízení pokuty za přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích, další přestupky předává komisi k projednávání přestupků městské rady k řešení
*předává k řešení přestupky Komisi k projednávání přestupků Rady Města Tábor
*ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
*zabezpečuje odchyt psů
*zajišťuje výkon obecně prospěšných prací
* spolupůsobí v oblasti prevence kriminality na ZŠ
Táborská městská policie byla zřízena v květnu roku 1992 . Počínaje lednem [...]