Stránky

Leden 2013
P Ú S Č P S N
    Úno »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Dům dětí a mládeže v Táboře a Veselí nad Lužnicí

Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností.
Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor

Mgr. Josef MUSIL, ředitel, telefon: 381 202 821, fax: 381 202 823, (+420) 602431955 e-mail: reditel(a)ddmtabor.cz
Stanislav KAFKA ZSO, vedoucí odd. techniky, telefon: 381 202 822, (+420) 725384523 e-mail: technika(a)ddmtabor.cz
Dana DUDOVÁ, vedoucí odd. společenských věd, telefon: 381 202 824, e-mail: spv(a)ddmtabor.cz
Mgr. Monika ZÍKOVÁ, vedoucí odd. estetiky, telefon: 381 202 825, e-mail: estetika(a)ddmtabor.cz
František ROTHBAUER, vedoucí odd. tělesné výchovy a sportu, telefon: 381 202 827, e-mail: telovychova(a)ddmtabor.cz
Milena PAVLOSKOVÁ, účetní, telefon: 381 202 828, e-mail: ucetni(a)ddmtabor.cz
Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí, pobočka Veselí nad Lužnicí
Blatské sídliště 570, 391 81 Veselí nad lužnicí

www.ddmtabor.cz/veseli, telefon: 381 581 191, e-mail: ddmveseli(a)dmtabor.cz
Ing. Stanislava JÍROVCOVÁ,  ped. pracovník, MARTINŮ Lenka, ped. pracovník
Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.
Charakteristika zařízení
Organizace vykonává činnost domu dětí [...]

Město Tábor

Tábor je jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek i přírodních krás. Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi – zejména Janem Žižkou z Trocnova, spoluzakladatelem husitského Tábora.
Na místě dávného osídlení byl ve 13. století vybudován hrad a město Hradiště. Strategické polohy města využili zradikalizovaní husité – stoupenci učení velkého reformátora katolické církve mistra Jana Husa, kteří převedli zbytek obyvatel z nedalekého Sezimova Ústí na místo bývalého Hradiště. Založili zde roku 1420 vojenské město, odkud pod vedením táborských hejtmanů vedli své vítězné výpravy.
Tábor vznikl na mimořádně výhodném místě – z jihu jej obtéká řeka Lužnice, do níž se hlubokým údolím vlévá Tismenický potok. Vodní toky spolu se skalnatými srázy a vybudovaným opevněním vytvořily proslulou nedobytnost husitského Tábora. Po porážce radikálních husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru Táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor povýšen na královské město.
Během staletí prošlo město mnoha stavebními proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. [...]

Město Planá nad Lužnicí

První písemná historická zmínka je patrně v dopise biskupa Tobiáše z Bechyně z l. 1288- 9. V té době byla Planá součástí pražského biskupství. Ovšem již na přelomu století 13. a 14. patřila k panství Vítkovců z nedalekého Ústí. Jan z Ústí byl horlivým přívržencem Mistra Jana Husa (pobyt Husa na Kozím Hrádku). Po nástupu katolicky orientovaného Oldřicha je však město husity vypáleno, a tak i Planá se stává državou nově založeného husitského Tábora. Součástí táborského panství je pak Planá nepřetržitě 127 let až do r. 1547.
V pol. 16. stol. potrestal císař Ferdinand odbojná česká města a rozprodal jejich majetek. To se týkalo i Tábora, a tak Planou kupuje Vilém z Rožmberka. Ten zde r. 1553 nechal zbudovat dřevěný most přes Lužnici. Roku 1565 panství přebírá Petr Vok. Na jeho žádost udělil císař Rudolf II. Plané právo vybírat mýtné a clo na hlavní cestě. Pro velké dluhy Petra Voka je však obec znovu podstoupena Táboru.
Během třicetileté války byla obec velmi [...]

Město Chýnov

Město Chýnov má v současné době pět místních částí, a to Chýnov, Záhostice, Kloužovice, Velmovice a Dobronice u Chýnova. Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2012 je 2377.
Podle čísel popisných je v Chýnově 546, v Záhosticích 62, v Kloužovicích 73, ve Velmovicích 30 a v Dobronicích 72 domů. Kromě čísel popisných je v Chýnově a jeho částech několik desítech čísel evidenčních.
Občanská vybavenost v oblasti obchodní sítě je zejména přímo v Chýnově na velmi dobré úrovni a vzhledem k tomu, že vzdálenost z ostatních místních částí není velká, jejich obyvatelé chodí nebo jezdí na nákupy do Chýnova. V Dobronicích je navíc obchod se smíšeným zbožím, kde si mohou občané také nakoupit. V Chýnově jsou  i velkoprodejny stavebnin, hutního a nerezového materiálu a zemědělských potřeb.
Z institucí, které slouží občanům a nacházejí se na území města, je mateřská škola, základní škola, zdravotní středisko a lékárna, služebna Policie ČR, městský úřad s matrikou a stavebním úřadem, městská knihovna, Česká pošta, Domov seniorů, turistická noclehárna a sbor dobrovolných hasičů. V oblasti [...]